NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

De essentiële functie van binnenhavens in de circulaire economie

De circulaire doelstellingen van onze maatschappij zijn urgent en ambitieus. De rol van binnenhavens in het behalen van deze doelstellingen is groot. Hoe ziet dit er in de praktijk uit de komende jaren?

Voor binnenhavens is een belangrijke rol weggelegd in de overgang naar een duurzame economie. Hoe kunnen we de transitie van een lineair, opdracht gedreven ketensysteem naar een circulair, industrieel ecosysteem model mogelijk maken? Wat is de rol van de binnenvaart en binnenhavens in het bewegen van de verschillende partijen om door te ontwikkelen naar een duurzaam (in alle zinnen van het woord, van economisch tot ecologisch) systeem van collectieve samenwerking, symbiose en ‘Collective Created Value’ dat een circulaire economie biedt?

Het onderlinge gesprek hierover wordt ingeleid door:

  • Movares Water - Lijdia Pater-de Groot stelt dat realisatie van Europese en Nederlandse ambities van een volledig circulaire economie in 2050 onmogelijk is zonder binnenhavens. Binnenhavens bevinden zich op strategische knooppunten met een goede bereikbaarheid voor diverse transportmodaliteiten. Het is logisch daar grondstoffen- en energiekringlopen bijeen te brengen. Ruimte is dé belangrijkste sleutel om deze transitie vorm te geven. Inrichting van een toekomstbestendige ruimtelijke structuur vergt visie en een gecoördineerde aanpak.

  • Hogeschool Utrecht/TU Delft - Ruben Vrijhoef licht toe hoe de modal shift van weg naar water zich steeds meer ontwikkelt richting circulaire ‘closed loop’ logistiek. Circulaire doelstellingen geven een nieuwe kijk op binnenvaart, zoals hij in Amsterdam en Utrecht onder meer in de bouwlogistiek ervaart.

  • Port of Zwolle - Jeroen van den Ende ziet dat zijn haven een draaischijf voor circulair ondernemen wordt. ‘Bedrijven die bij ons in de haven zitten, zijn daar volop mee bezig. Neem het op een circulaire manier ontmantelen van schepen zodat het materiaal hergebruikt kan worden. Of het lossen van afvalstromen die vanuit ons weer hun weg naar de consumptiemaatschappij vinden.’

 

Go to top