Jaarcongres 2020

Jaarcongres 2020

 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Oproep van minister voor voldoende ligplaatsen in binnenhavens

Naar aanleiding van het debat op december 2019 in de Tweede Kamer over zee- en binnenvaart heeft minister van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) toegezegd om samen met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens aandacht te vragen voor ligplaatsen bij de gemeenten. 

De minister roept gemeentes middels een brief op om te zorgen voor voldoende ligplaatsen in gemeentelijke binnenhavens en ligplaatsen gelegen langs de provinciale vaarwegen. Ook zal zij, als als beheerder van de Rijksvaarwegen, zelf een rol spelen in het realiseren van ligplaatsen. Het rijk is er voor verantwoordelijk om langs de Rijksvaarwegen voldoende ligplaatsen in (overnachtings)havens te realiseren voor actieve doorgaande vaart.

Zowel in de binnenhavenmonitor 2019 als in de, door de minister recentelijk aan de Tweede Kamer aangeboden, Havennota wordt het economisch belang van de binnenhavens beschreven. Essentieel element in de gehele keten zijn ook de ligplaatsen. De minister gaat ervan uit dat de gemeenten gehoor zullen geven aan haar oproep om te zorgen voor voldoende ligplaatsen op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Het ministerie van IenW is bereid tot nader overleg via de NVB.

 

Blueports Limburg: ‘De binnenvaart moet qua brandstoffen verduurzamen’

De binnenhavens in Nederland zijn booming business en worden steeds belangrijker voor de mainports. Limburg heeft als havengebied een bijzondere positie, waarbij twaalf havens over de hele lengte van de provincie aan de Maas liggen. Vanwege de toename van het vervoer over water en de groei van de Limburgse binnenhavens is de Provincie Limburg het samenwerkingsverband Blueports Limburg gestart. Jan-Karel Konings, Senior Procesmanager Logistiek van de Provincie Limburg, leidt samen met een kernteam deze samenwerking.

Er is veel geïnvesteerd vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Europa en de Provincie Limburg. De toename van de binnenvaart, en van het aantal Limburgse binnenhavens, was voor de Provincie Limburg de aanleiding om een samenwerkingsverband op te zetten: Blueports Limburg. Jan-Karel Konings, Senior Procesmanager Logistiek van de Provincie Limburg: ‘Als er zoveel havenactiviteiten zijn in Limburg, moeten we onze krachten bundelen en beter samenwerken. Samenwerken is het toverwoord.’

Blueports Limburg is de samenwerking tussen twaalf binnenhavens van Nederlands Limburg en vier binnenhavens van Belgisch Limburg, de Provincie Limburg, Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) en Rijkswaterstaat. De zestien Limburgse binnenhavens zijn: Gennep, Venray, Venlo, Leudal, Weert, Roermond, Maasgouw (3), Sittard-Geleen, Stein, Maastricht, Lanaken (B), Beringen (B), Meerhout (B) en Geel (B). De laatste vier havens, gelegen in het Belgische Limburg, maken sinds december 2019 deel uit van Blueports Limburg.


Lees het gehele interview / artikel over Blueports Limburg op de website van Mainport Magazine met aandacht voor:

 • Achterland
 • Samenwerking
 • Digitalisering
 • Duurzaamheid
 • Ontwikkelingen
 • De Maas
 • Binnenhavenmonitor 2019


Ook Lijdia Pater - de Groot, secretaris van de NVB,  komt aan het woord in dit artikel en benadrukt het belang van binnenhavens, duurzaamheid en digitalisering. 

Uitnodiging Masterclass Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid

Alleen voor leden van de NVB

Het begrip ‘duurzaamheid’ heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een containerbegrip, waarvoor een eenduidige definitie ontbreekt. Dit bemoeilijkt de (toekomst)ontwikkeling van duurzaam havenbeleid voor binnenhavens. Door het thema strategisch te agenderen, gaat de NVB een voortrekkersrol spelen in de professionalisering van duurzaam havenbeleid.

Het strategische thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ is door de geassocieerde partners Movares en DGMR geadopteerd. Zij geven in samenwerking met het NVB-bestuur en de leden invulling aan een werkgroep, die het strategische thema in 2020 tot ontwikkeling gaat brengen. De werkgroep ontwikkelt momenteel een handreiking en tooling, waarmee de duurzaam en toekomstbestendigheid van binnenhavens inzichtelijk kan worden gemaakt. Deze kunnen voor gemeenten als basis dienen om hun (duurzaam) havenbeleid vorm te geven. De toepasbaarheid van de handreiking en tooling wordt vervolgens in de praktijk getoetst bij de binnenhavens van Roermond en Wanssum.

Tijdens de Masterclass ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ op woensdag 3 juni a.s. licht de werkgroep de handreiking en de tooling in een interactieve sessie via een webinar toe. Daarnaast zullen de binnenhavens van Roermond en Wanssum aan het woord komen. Zij zullen toelichten waar zij nu in hun ontwikkeling naar het duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid staan en waarom zij als praktijkcasus deelnemen.

Aan het woord komen:

 • Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (Eric Janse de Jonge, voorzitter NVB)
 • Werkgroep Movares en DGMR (spreker wordt later bekend gemaakt)
 • Binnenhaven Roermond (spreker wordt later bekend gemaakt)
 • Binnenhaven Wanssum (spreker wordt later bekend gemaakt)

Kortom; de Masterclass ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ belooft een mooi webinar te worden!

Aanmelden
Wij hopen u te 'zien' tijdens het webinar op 3 juni. U kunt zich aanmmelden door een e-mail te sturen naar Lotte Janssen - Verschoor

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via tel. 010- 7989840 of via l.janssen-verschoor@binnenvaart.nl.

Datum: woensdag 3 juni 2020
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
​Locatie: online

EFIP Spring Newsletter 2020

European Federation of Inland Ports (EFIP) heeft op 6 mei 2020 een nieuwsbrief uitgebracht met informatie over:

 

Zie hieronder de volledige nieuwsbrief van de EFIP

 

 

 

EFIP Spring Newsletter 2020

May 2020

As Europe moves into the next stage of the Covid-19 crisis, EFIP would like to highlight both how inland ports have been coping throughout the crisis, and our previous work on the European Green Deal and alternative fuels. Navigating through this crisis has been hard for ports but what comes next - the reopening and recovery of our economy and trade flows - will prove even harder, requiring far reaching support from across regional, national and European governments. At the same time, we have to keep looking towards the future in order to fully develop the potential of inland ports as enablers of green logistics. 

 

EFIP’s response to the coronavirus crisis

As the coronavirus crisis hit Europe last month, inland ports in Europe continued to play their critical role as key multimodal hubs for the smooth and continued functioning of multiple European supply chains. Therefore, EFIP called on Member States to note the critical functions undertaken by inland ports and take measures to support and ensure the continued operations of ports. A top priority in this respect is to ensure that borders in the EU remain open for the transport of goods to avoid any negative impacts on the supply chain.
Read more


 

European Green Deal

To put to one side the most conspicuous news event of 2020, the European Green Deal remains the word on all European policy makers lips, currently invoked by many policy-makers and politicians as a possible path out of the crisis caused by COVID-19. EFIP published its response to the European Green Deal in its Position Paper on February 18, supporting the ambitions of the new Commission, signalling IWT policy issues and highlighting a number of areas where inland ports could play a vital role in the green transition.
Read more


 

Alternative Fuels Infrastructure

The first few months of 2020 were busy for alternative fuel infrastructure policy. As well as the opening of the evaluation on the Alternative Fuels Infrastructure Directive, the Energy Taxation Directive was similarly opened for evaluation and a new piece of legislation encouraging alternative fuels demand was announced. EFIP also made contact with the project managers of the Commission’s ‘European Alternative Fuels Observatory’ (EAFO) to support the Commission’s project in creating a comprehensive database of alternative fuels infrastructure locations.
Read more

(c) Port autonome de Liège


 

News from the Port of Mannheim

The Port of Mannheim is both a logistics hub and a centre of Industry, around 400 companies currently operate in the port. The port led Germany as the first inland port with a container terminal and today around 8 million tonnes of goods handled at the port are shipped via inland waterways. On top of that, a further 3 million tonnes of goods reach the port via rail. The amount of waterway-transported goods is, however, forecast to fall as a result of the Covid-19 pandemic.
Read more


 

Open Innovation Challenge

EFIP together with thinkport VIENNA is holding an open innovation challenge around the subject of “Inland ports as enablers of green logistics and sustainability”.
Read more

 

 

Meer artikelen...

 

Go to top