NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Samenwerken ter versterking van binnenvaart en binnenhavens

Welke samenwerkingsverbanden zijn actueel en effectief om de positie en bekendheid van de binnenvaart en binnenhavens te versterken?

Beleidsdoelstellingen als het realiseren van 'modal shift' naar vervoer over water of het verduurzamen van de binnenvaartvloot blijken complexe processen die vragen om een lange adem en een effectieve inzet van geld en menskracht. Het bundelen van krachten, kennis en middelen helpt om deze processen tot een goed einde te brengen. Regionaal, nationaal en internationaal ontstaan steeds meer formele en informele samenwerkingsverbanden die erop zijn gericht om de positie van de binnenvaart te versterken en de verduurzaming van de vloot aan te jagen. Wat zien we in de praktijk als succes- en faalfactoren?


De pitches die de aftrap vormen voor een verdiepend gesprek:

  • Regiotafel Binnenvaart Oost Nederland - Arno Timmerhuis (provincie Overijssel) vertelt over dit informele samenwerkingsverband van binnenvaartstakeholders (havenbedrijven, brancheorganisaties, overheden, vaarwegbeheerders) in Oost-Nederland waarin onderwerpen als de laagwaterproblematiek, verduurzaming, brug- en sluisbediening en meer aan de orde komen.
  • Rh2ine - Lilian Froitzheim-Leijs (provincie Zuid-Holland) neemt ons mee in de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners die op de Rhine-Alpine corridor de krachten bundelen om de goederenstromen via weg, vaarweg en spoor op deze corridor te verduurzamen met behulp van waterstoftechnologie.
  • Blueports Limburg - Ton Neumann presenteert de ins en outs van het samenwerkingsverband van Limburgse havens dat als doel heeft om de economische ontwikkeling en verduurzaming van de Limburgse binnenhavens in samenhang met elkaar verder te brengen.

 

Go to top