Masterclass ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’

Op woensdagochtend 3 juni 2020 organiseerde de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens in samenwerking met geassocieerde partners Movares en DGMR, de masterclass ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’. Vanwege de genomen maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken is er gekozen voor een digitaal Webinar. Lijdia Pater, secretaris van de NVB en Bart Bouwens van Movares leidden deze masterclass.

Deze masterclass ging over ‘duurzaamheid’. Dit begrip heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een containerbegrip, waarvoor een eenduidige definitie ontbreekt. Niet voor niets staat dit thema op de strategische agenda van de NVB. Uit onderzoek is gebleken dat de behoefte bestaat aan een eenduidige aanpak om een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid te ontwikkelen. Door dit thema te agenderen en doelen te stellen ondersteunt en stimuleert de NVB haar leden om te werken aan duurzame en toekomstbestendige havens. De NVB maakt werk van dit thema. Dat doen we samen met de geassocieerde partners Movares en DGMR. De werkgroep is begin 2020 gestart met het ontwikkelen van een handreiking en tooling die gemeenten en binnenhavens kunnen gebruiken als basis om het duurzaam havenbeleid vorm te kunnen geven.

Tijdens de masterclass werd ingezoomd op vragen als ‘Wat verstaan wij onder duurzaamheid?’, ‘Waarom is het belangrijk om een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid te ontwikkelen?’ en vooral ‘Hoe breng je een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid in de praktijk’?.

Movares en DGMR gaven een uitgebreide toelichting op dit thema. De havens van Wanssum en Roermond, die hun ambities presenteerden, zijn bereid om de handreiking en tooling in praktijk te toetsen. Op de vraag ‘wat is de motivatie geweest om aan te melden als praktijkcase?’ klinkt een eenduidig antwoord: "met de betrokkenheid van de NVB, Movares en DGMR zijn wij in staat om pionierend te leren. Deze bron van kennis is van essentieel belang om keuzes te kunnen maken en richting te bepalen voor onze haven"

Interactieve masterclass
De masterclass ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’ werd gegeven via een webinar via Microsoft Teams. Een mooie bijkomstigheid van het digitale vergaderen is de mogelijkheid om de vergadering op te kunnen nemen. Op deze manier kan het webinar op een later tijdstip (opnieuw) bekeken worden. Met behulp van de ‘Mentimeter’ en de inzet van de chatfunctie werd het een dynamische en interactieve bijeenkomst met een hoge betrokkenheid van de deelnemers. Uit de reacties van de deelnemers is gebleken dat de inhoud van de masterclass ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’ erg op waarden wordt geschat en zelfs motiverend werkt om ermee aan de slag te gaan. De NVB, Movares en DGMR kijken terug op een zeer geslaagde digitale masterclass. De presentatie die is gegeven tijdens de Masterclass bevat waardevolle informatie. Deze kunt u hier downloaden.
 

Bekijk hier de opname van de masterclass ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’.

 

 

 

Go to top