Masterclass 'Is uw havenorganisatie klaar voor de toekomst?'

Op donderdagmiddag 3 oktober 2019 organiseerde de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens in samenwerking met geassocieerde partner Stig∆ en Erasmus UPT, een masterclass 'Is uw havenorganisatie klaar voor de toekomst?'. Aan de hand van willen, weten, kansen en kunnen werden de deelnemers meegenomen in de economische en organisatorische aspecten van de haven.

 

Willen. Wat is het doel van uw haven? Ligt er een plan? Is er een bewuste bedrijfseconomische keuze of is de keuze meer politiek en minder rationeel? Onno Roelofs van Stig∆ discussieerde met de deelnemers over de overwegingen die ten grondslag liggen aan organisatiekeuzes. Aan de hand van vier kwadranten kun je in essentie alles ontwikkelen, maar je moet er minstens twee onder controle hebben om ook echt aan de slag te kunnen (slide 7).
 

Weten. Hoe verhoudt het doel van uw haven zich tot de economische toegevoegde waarde? Martijn Streng van Erasmus UPT vertelde de deelnemers het laatste nieuws over de Binnenhavenmonitor. Inzicht in de economische meerwaarde van havens kan nuttig zijn, zowel voor de onderbouwing voor investeringen, als voor de benodigde aandacht en bestuurlijke verankering. Martijn Streng deed een oproep om vooral mee te werken aan het opstellen van de Binnenhavenmonitor. Een goede monitor valt of staat met de input!
 

Kansen. Geen circulaire economie zonder binnenhavens! Bart Kuipers van Erasmus UPT ging in op de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de circulaire economie in binnenhavens. Aan de hand van praktische voorbeelden werden de deelnemers meegenomen in de mogelijkheden en de kansen voor binnenhavens op dit gebied.
 

Kunnen. Is uw havenorganisatie klaar voor de toekomst? Deelnemers discussieerden over de verschillende scenario's voor verschillende havens.

 

 


 

icon NVB-Masterclass Is uw havenorganisatie klaar voor de toekomst (8.66 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top