Masterclass Provincie Zuid-Holland

Programma Masterclass 'Kennis delen om ruimte te maken'

23 april 2014 - De ontwikkelingen rond bedrijventerreinen gaan snel. Kennisdelen is nodig om de doelstelling van kwaliteitsverbetering te halen en kennisdelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal vestigingsklimaat voor het gehele Zuid-Hollandse bedrijfsleven. De provincie Zuid-Holland organiseert daarom 4 à 5 kennisbijeenkomsten rond actuele thema’s die de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties betreffen, deze vormen gezamenlijk het Programma Masterclass “Kennisdelen om ruimte te maken”. Door het organiseren van deze masterclasses wordt actuele kennis gedeeld met en door gemeenteambtenaren, medewerkers van milieudiensten, ondernemers en ondernemersverenigingen, parkmanagers en studenten.

Voor meer informatie: http://www.zuid-holland.nl/masterclasseconomie

Het belang van goede communicatie op en rond bedrijventerreinen

Om een goed vestigingsklimaat voor bedrijven te behouden is het belangrijk dat bedrijven, gemeente en andere actoren in de omgeving van een bedrijventerrein van elkaar weten wat er speelt en hoe er gehandeld kan en gaat worden. Elke actie begint immers met communicatie! Als de neuzen gelijk staan kan snel en effectief gehandeld worden. En als bekend is wat de buurman te bieden heeft kunnen bovendien kosteneffectieve oplossingen gevonden worden voor gezamenlijke of individuele vraagstukken. Provincie Zuid-Holland besteed op 8 mei in een masterclass aandacht aan dit aspect. Aanmelden kan per  mail r.poolen@pzh.nl

 

 

Go to top