Workshop synchromodaliteit en logistieke concepten

22 oktober 2012 - De provincie Zuid-Holland heeft eerder een bijeenkomst georganiseerd, waarbij kennis over natte bedrijventerreinen en binnenhavens met alle aanwezigen werd gedeeld. Deze bijeenkomst was niet genoeg om alle thema’s die gerelateerd zijn tot in de details te bespreken, daarom is besloten om een aantal vervolg workshops te organiseren over de volgende thema’s:

  1. Het gebruik van vaarwegen t.b.v. goederenvervoer;
  2. Logistieke concepten en synchromodaliteit;
  3. Scheepsbouw;
  4. (regionale) samenwerking;
  5. Havenbeheer.

De tweede workshop over logistieke concepten en synchromodaliteitwordt georganiseerd op 13 november van 16.00 tot 20.00 uur.  Hier de informatie over deze workshop en het aanmelden.

 

 

Go to top