Regionale Workshop Binnenhavens Limburg

10 oktober 2011 - Op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam is in nauwe samenwerking met de provincie Limburg en gemeente Venray op 10 oktober 2011 de Regionale Workshop Binnenhavens Limburg georganiseerd in Venray. Aanleiding hiervoor is dat het havenbedrijf Rotterdam in de Ontwerp Havenvisie 2030 de ambities en visie op de toekomst geeft van de Rotterdamse haven en het achterlandnetwerk. Om de verwachte groei van het containervervoer via meer vervoer per binnenvaart en spoor te kunnen faciliteren en realiseren, is versterking van het achterlandnetwerk en verbetering van de efficiëntie van logistieke ketens nodig. De Nederlandse vereniging van Binnenhavens was betrokken bij de totstandkoming.
Lees meer: Regionale workshop Binnenhavens

 

Go to top