Terugblik op tweede Masterclass Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid

 

Masterclass ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’             
Op dinsdagmiddag 30 maart organiseerde de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens in samenwerking met de geassocieerde partners Movares en DGMR de tweede masterclass over het thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’. Deze masterclass werd online gegeven via Microsoft Teams. Lotte Janssen – Verschoor, secretaris van de NVB en Duuk van der Meer van Movares waren gastheer en gastvrouw bij deze masterclass.

 

Bruikbaar instrument om duurzaam havenbeleid vorm te geven
Deze masterclass ging over het strategisch geagendeerde thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’. Niet voor niets staat dit thema op de strategische agenda van de NVB. Uit onderzoek is gebleken dat de behoefte bestaat aan een eenduidige aanpak om een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid te ontwikkelen. Door dit thema te agenderen en doelen te stellen ondersteunt en stimuleert de NVB haar leden om te werken aan duurzame en toekomstbestendige havens. Begin 2020 is de werkgroep gestart met de ontwikkeling van een Handreiking en instrument die gemeenten en binnenhavens kunnen gebruiken als basis om het duurzaam havenbeleid vorm te kunnen geven.

 

 

Test bij havens: ontwikkelde producten zijn praktisch en laagdrempelig in gebruik. Doen dus!
Tijdens de masterclass werd door Movares de resultaten van de Handreiking getoond en inzicht gegeven in het instrument. De toepasbaarheid van de Handreiking en instrument zijn in de praktijk getoetst door de binnenhavens van Roermond en Wanssum. Zij gaven antwoord op vragen als ‘Waarom heb je aan dit onderzoeksproject meegewerkt? en Wat heeft de deelname aan dit onderzoeksproject opgeleverd voor de binnenhaven’? Als een van de redenen voor deelname aan dit onderzoeksproject werd genoemd dat het havenbeleid zich – in het kader van de aanstaande Omgevingswet- op de omgeving moet richten. De haven zal een grotere rol gaan spelen in zijn omgeving , waardoor de gebruikersfuncties zullen toenemen. Om bedrijven zich te laten vestigen in havens is een gunstig vestigingsklimaat van cruciaal belang en dat vraagt om investeringen. Een concreet resultaat van deelname aan het onderzoeksproject is meer kennis en inzicht waardoor havens Wanssum en Roermond beter in staat zijn om keuzes te maken en richting te bepalen.
Op de vraag ‘Raad je de Handreiking aan bij andere havens?’ klinkt een eenduidig antwoord: Jazeker! De ontwikkelde producten zijn praktisch en laagdrempelig in gebruik. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van een visie, programmering en prioritering van investeringen in havens en geven richting bij de uitvoering ervan.

 

Interactieve masterclass
De masterclass ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ werd gegeven via een webinar met Microsoft Teams. Met ruim 40 deelnemers was de belangstelling voor de tweede masterclass over dit thema wederom groot. De deelnemers werden niet alleen geïnformeerd over de resultaten van de door Movares en DGMR ontwikkelde producten, maar ook uitgedaagd om op een viertal prikkelende stellingen te reageren.

·         Stelling 1: De binnenhaven kan een actieve bijdrage leveren aan de energie transitie, maar fossiele brandstoffen blijven de toekomst.

·         Stelling 2: Binnenhavens zijn niet in staat om een nieuw verdienmodel voor duurzame aanpak te ontwikkelen omdat ze blijven hangen in traditionele verdienmodellen.

·         Stelling 3: Binnenhavens zijn niet in staat de waarde van de haven te concretiseren, daardoor wordt de haven van de toekomst geen serieuze speler in de knooppunten van de logistiek.

·         Stelling 4: De urgentie om te verduurzamen in binnenhavens wordt door (de)centrale overheden en bedrijfsleven te beperkt gevoeld waardoor echte versnellingen niet aan de orde zijn.

De deelnemers deden actief mee en reageerden veelvuldig via de chat. DGMR leidde dit onderdeel in goede banen en gaf deelnemers de gelegenheid om reacties mondeling toe te lichten.
Uit de hoeveelheid reacties is gebleken dat het thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ actueel is en leidt tot gesprekken tussen binnenhavens. Tijdens de masterclass werden verbindingen gelegd tussen netwerken en kennis en ervaringen gedeeld.
Begin oktober zal de definitieve Handreiking en instrument worden opgeleverd aan de NVB en beschikbaar worden gesteld aan NVB-leden.

De NVB, Movares en DGMR kijken terug op een zeer geslaagde masterclass en hopen dat binnenhavens zich melden om aan de slag te gaan met het thema. 
Bent u geen NVB-lid, maar heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op.

 

De presentatie en de opname van het webinar worden beschikbaar gesteld aan NVB-leden.

 

 

 

 

Go to top