NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Maarten van Gaans-Gijbels nieuwe voorzitter van bij de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens

Zojuist is, in de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), Maarten van Gaans-Gijbels benoemd tot de nieuwe voorzitter. Maarten volgt hiermee Eric Janse de Jonge, op die sinds 2016 diende als voorzitter van de vereniging.

Met ervaring als voormalig gedeputeerde van de Provincie Limburg, en als politiek adviseur en senior beleidsmedeweker voor de D66 Tweede Kamerfractie op gebied van economische zaken, infrastructuur en mobiliteit, is Maarten in staat om de belangen van binnenhavens in Nederland te vertegenwoordigen en te bevorderen.

In een verklaring over zijn benoeming zegt Maarten: “De Nederlandse binnenhavens zijn onmisbaar in de logistieke keten en vertegenwoordigen met hun omvang een groot economisch en maatschappelijk belang. Ik ben dankbaar voor het door de leden in mij gestelde vertrouwen om deze vereniging te mogen voorzitten.

 

Inzetten op duurzame groei en innovatie in binnenhavens
De NVB zet zich in voor toekomstgerichte binnenhavens, die deel uitmaken van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Binnenhavens zijn essentiële schakels in de logistieke keten met aanzienlijke economische betekenis. Zij fungeren als knooppunten in het netwerk en zijn onmisbaar in de achterlandverbindingen. Het is van belang dat binnenhavens zich blijven ontwikkelen en meerwaarde blijven bieden om de internationale concurrentiepositie van de regio’s en Nederland te versterken.

De binnenhavens en binnenvaart hebben nog veel onbenut potentieel op het gebied van modal shift en innovaties. Om het te kunnen verzilveren, moeten we intensief samenwerken met partners zoals brancheverenigingen, kennisinstellingen en private ondernemers. Er komen ook belangrijke veranderingen op de binnenhavens en binnenvaart af, bijvoorbeeld de energie- en brandstoftransitie, digitalisering, klimaatadaptatie en (drugs)criminaliteit. Daarom is het belangrijk dat er meer financiële middelen en goede wet- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid en de Europese Unie voor de binnenhavens komen. Daarmee kunnen ze duurzamer, competitiever én veiliger worden gemaakt. Samen met de leden en het bestuur wil ik gaan werken aan een sterke, energieke vereniging die goed op de kaart staat in de regio, Nederland en Europa.” aldus de nieuwe voorzitter van de NVB.

Samen met leden
Maarten zal zich, samen met het bestuur en de leden van de NVB, richten op het laatste jaar van de uitvoering van de Strategische Agenda 2020-2025. In het komende jaar zal hij daarnaast aan de slag gaan met de ontwikkeling van een nieuwe Strategische Agenda voor 2025-2030. Een agenda voor toekomstbestendige binnenhavens, met speerpunten op het gebied van digitalisering, bereikbaarheid, verduurzaming, circulaire economie en samenwerking, om zo de uitdagingen en kansen aan te pakken waarmee binnenhavens worden geconfronteerd in een veranderend politiek en logistiek landschap.

De NVB bedankt Eric Janse de Jonge voor zijn inzet en vakmanschap gedurende de afgelopen 7 jaar en kijkt uit naar een succesvolle samenwerking met Maarten van Gaans-Gijbels

 

Go to top