NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Instrumentenmap Binnenhavens

In april 2008 is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de Instrumentenmap Binnenhavens gepubliceerd. Dit document biedt gemeenten die meer werk van hun binnenhavens willen maken een aantal handvatten. Door concreet aan het werk te gaan met het stappenplan, kan er zelf invulling gegeven worden aan een binnenhavenbeleid. Om een bijdrage te leveren aan concrete maatregelen ter verbetering van de binnenhavens, zet de Instrumentenmap de binnenhavens ertoe de samenwerking met andere partijen op te zoeken. De Instrumentenmap is met medewerking van onder andere de NVB tot stand gekomen.

Exclusief voor leden:

 

 

Go to top